| | | |  
Van de bestuurstafel 2004

Bestuurstafel archief


WWW ARENDSKERKE.NL

Legitimatie
Vanaf volgend jaar moet iedereen van 14 jaar en ouder zich kunnen legitimeren als hierom gevraagd wordt. Ook het kantinepersoneel kan om een legitimatie vragen als er door jongeren zwak-alcoholische drank wordt besteld. Het kantinepersoneel mag alleen maar zwak-alcoholische drank verkopen aan personen ouder dan 16 jaar! Indien jongeren zich niet kunnen legitimeren zal er geen zwak-alcoholische drank aan hen worden verkocht.
Home Top

Sporten met een krappe beurs? !
Denk eens aan het declaratiefonds!

Voor sporters met een krappe beurs heeft de gemeente Goes enkele jaren geleden het declaratiefonds in het leven geroepen. Woont u in de gemeente Goes en heeft u een bijstandsuitkering, een minimuminkomen of een inkomen net daarboven, dan kunt u de lidmaatschapskosten voor uw vereniging of de seizoenskaart voor toeschouwers1 tot een maximum van € 119,00 per gezinslid per jaar declareren bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Naast de vergoeding van uw lidmaatschapskosten kunt u een tegemoetkoming van € 16,50 krijgen voor sportkleding of andere sportbenodigdheden (als daar binnen het beschikbare bedrag van € 119,00 nog ruimte voor is).
Over het declaratiefonds van de gemeente Goes is een uitgebreide folder verkrijgbaar. Hierin leest u hoe u een aanvraag kunt indienen voor het declaratiefonds, welke mogelijkheden het declaratiefonds nog meer biedt en wat precies de inkomensgrenzen zijn om voor dit fonds in aanmerking te komen. De folder ligt voor u gereed bij de Publieksbalie in het stadskantoor, tel. 249600.
Woont u in een andere gemeente, vraagt u daar de mogelijkheden dan eens na. Veel gemeenten hebben een vergelijkbare voorziening.
Alleen van toepassing indien uw sportvereniging over een dergelijke seizoenskaart beschikt.
Home Top

Automatische incasso
Zoals bekend moet ook onze voetbalvereniging op de kleintjes letten. Daarom ook het volgende verzoek.

Vanwege de hoge kosten bij het innen van de contributie en donaties zouden wij, als hoofdbestuur, het zeer op prijs stellen indien wij over zouden kunnen gaan op het automatisch innen van de contributies. We realiseren ons echter heel goed dat wij hier niemand toe kunnen verplichten.
Indien u hieraan mee wilt werken verzoeken wij u om het formulier in te vullen dat bij het laatste clubblad zat, en dit in te leveren in de voetbalkantine of bij de penningmeester en wel voor 30 juni 2004.

Voor de leden of donateurs die niet meegaan in deze manier van incasseren zijn wij genoodzaakt om de kosten (€1,-) van de acceptgiro in rekening te brengen. Wij hopen en vertrouwen echter op uw aller medewerking
Home Top

Trainerswissel
Inmiddels is het bestuur heel slagvaardig aan de gang gegaan, we moeten wel. Het is overbekend dat er nu een sterke man aangesteld moet worden om de rust in de tent terug te brengen en om iedereen weer te laten geloven dat een vereniging ook daadwerkelijk
1 vereniging is, als er maar duidelijkheid is wie op technisch gebied de baas is.
We hebben gekozen voor een driemanschap aan oud-gedienden uit eigen gelederen, die nu de kar gaan trekken: Jack Schipper, Jan de Roo en Andre van de Broek.

Vooral tegen de laatste zeg ik:
Andre ( En Yvonne ), welkom thuis op jouw basis, waar jij zoveel mooie momenten hebt gehad en we zien er met zijn allen naar uit om jouw 3e periode ( welke trainer kan dat waar dan ook zeggen) naar ons aller tevredenheid te kunnen begroeten.

Zijn er uitdagingen? Ja natuurlijk, de boel weer op de rit zetten, de jeugd in samenspraak met de nieuwe jeugdtrainer Jaap Bruggeman ( welkom Jaap in onze vereniging!) weer kunnen inpassen.

En last but not least: het jaar 2005 staat in het teken van het 75-jarig bestaan, wat zou het mooi zijn om dan weer op het podium te staan, het is geen must, maar toch….
Home Top

Kampioenschap
Het bestuur wil de spelers van A 1 feliciteren met het kampioenschap. Tevens wil het bestuur de spelers van E 1 en F 1 feliciteren met het behalen van het kampioenschap van de voorjaarreeks.
Home Top

Collecte gehandicaptensport de Bevelanden
Tussen 4 en 10 april 2004 is de jaarlijkse collecte van de Stichting gehandicaptensport de Bevelanden. Deze stichting is op zoek naar collectanten. Aan onze vereniging is gevraagd of er mensen zijn die als collectant op Arendskerke willen collecteren voor de stichting gehandicaptensport de Bevelanden.
Mensen die zich als collectant willen aanmelden, kunnen zich aanmelden bij de secretaris Gijs Bonefaas, tel: 0113-563506
Home Top

Aankoop materialen.

Wil een ieder die materialen koop voor de vereniging dit vooraf melden bij de penningmeester, en op de factuur zijn naam laten vermelden. Dit voorkomt eindeloos zoeken en resulteert in een snellere afhandeling van de betaling.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie