| | | |  
Van de bestuurstafel 2005

Bestuurstafel archief


WWW ARENDSKERKE.NL
Verzoek aan oud leiders en trainers

Hierbij een verzoek aan alle oud leiders en trainers om spullen zoals:
waterzakken, trainersjassen, ballen, hesjes, tassen etc, die eigendom zijn van de vereniging en die u nog niet hebt ingeleverd, dit alsnog te doen. U kunt deze spullen inleveren bij Kees van Sabben. Alvast bedankt.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie

Hekwerk

De gemeente Goes heeft onlangs het hekwerk rondom de voetbalvelden laten vernieuwen/herstelen. Als bestuur we dit ook zo veel mogelijk netjes en intact houden. Daarom verzoeken wij alle (jeugd)leden om niet meer over de rastering heen te klimmen maar de deuren te gebruiken.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie

Toegang voetbalveld

Leiders, leden en ouders,

Zoals jullie hebben kunnen zien zijn er op de bestrating diverse NP’s (Niet Parkeren) en een verboden voor fietsen symbolen aangebracht. Deze zijn aangebracht met de bedoeling dat auto’s niet worden geparkeerd aan de kant waar de NP’s zijn aangebracht en geen fietsen meer worden gestald voor de ingang van het voetbalveld, zodat hulpdiensten snel het veld, kantine en kleedkamers kunnen bereiken.

Wij vragen aan de ouders van onze kleinere leden hun kinderen te vertellen de fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken te stallen.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie

Rustende leden

Op de algemene ledenvergadering is besloten dat die leden welke betalen voor rustend lid niet mogen voetballen en trainen.

Waarom dit besluit:

In de afgelopen jaren waren wij als bestuur blij dat er bij onvoldoende speler een beroep kon worden gedaan op een rustend lid. Maar het afgelopen seizoen zagen wij steeds vaker “rustende leden” op zaterdag voetballen. En niet zomaar als uitzondering maar met regelmatig. Voor ons als bestuur is het moeilijk om in te schatten waarom er leden zijn die op deze manier willen voetballen. Besparen op de kosten van de contributie? Alleen voetballen als hem dat uitkomt?
Voor de leider hebben wij dan ook de volgende mededeling heren leiders jullie mogen geen rustende leden benaderen voor wedstrijden! Weten jullie niet wie een rustend lid is vraag het aan de penningmeester.
En voor de spelende leden hebben wij ook een verzoek. Laat je elftal niet in de steek door op het laatste moment af te zeggen. Moet je een keer weg of kan je niet probeer het dan zo vroeg mogelijk met je medespeler en leider te regelen zodat er altijd voldoende spelers zijn

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie

Frits Bolle nieuw bestuurslid

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 september 2005 is Frits Bolle toegetreden tot het hoofdbestuur. Frits is ook lid geworden van het jeugdbestuur en is hij leider/trainer van de F3 mini-pupillen.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie

Club van 50

Vorig jaar zijn we gestart met de club van 50, tot op heden verloopt deze actie moeizaam.
De bedoeling is dat diegene die hieraan mee willen doen € 50.00 per jaar doneert aan de vereniging voor een periode van 3 jaar. Als tegen prestaties word zijn of haar naam of logo geplaatst op het bord van de club van 50 in de kantine, zodat iedereen kan zien dat hij of zij de club via deze ludieke manier steunt. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen in de bestuurskamer.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie

Werving en begeleiden scheidsrechters

De KNVB start binnenkort een cursus waarin het werven en begeleiden van scheidsrechters centraal staat. Als er leden van onze vereniging interesse hebben in deze cursus kunnen ze zich melden bij de secretaris zie telefoonnummer voor in het clubblad.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie

Ruitschade

De laatste tijd zijn er divers ruiten van onze clubgebouwen gesneuveld door zeer enthousiaste voetballers. Een aantal heeft hun onfortuinlijk schot gemeld bij een bestuurslid of een leider.
Waarna de verzekering werd ingeschakeld. In de gevallen waar de onfortuinlijke voetballer zich niet heeft gemeld moest de vereniging opdraaien voor de vervangingskosten van de ruit. Voor alle duidelijkheid deze ruitschade valt onder de WA dekking van iedere verzekering.
Laat de vereniging niet onnodig voor de kosten opdraaien maar meld een ruitschade direct bij 1 van de bestuursleden of bij een trainer of bij een leider. Iedereen kan het overkomen een ongeluk zit meestal in een klein hoekje of in dit geval een graspol.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie

Niet spelende leden

De laatste wedstrijden zijn er in de lagere elftallen niet spelende leden opgesteld. Bestuursleden zijn benaderd door leiders met de vraag of dit is toegestaan.
Het bestuur heeft de voorschriften van de KNVB er op nagekeken en hierin staat duidelijk dat niet spelende leden zonder KNVB registratienummer en rustende leden niet mogen worden opgesteld tijdens officiële KNVB wedstrijden. Als vereniging hebben wij ons aan deze voorschriften van de KNVB te houden.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie