| | | |  
Startpagina

De voetbalvereniging `s-Heer Arendskerke is opgericht op 26 juni 1930.

Het verenigingsgebouw staat aan de Secretariaat
Elenbaasstraat 34 b/c
4458AG 's-Heer Arendskerke
Tel. 0113-562313
Frank van Borsselenstraat 25
4472 AX 's-Heer Hendrikskinderen
Tel. 0113-562313
E-mail: secretaris@arendskerke.nl
Clubgegevens Ledenadministratie
Verenigingsnummer KNVB: BB-HV-96K
District: Zuid 1, Cluster 3
IBAN VV Arendskerke: NL83 RABO 0320 5151 76
Meer info over IBAN/SEPA: klik hier
KvK nummer: 22020294
Marco Jansen
Boudewijnstraat 8
4458 BW ’s-H. Arendskerke
Tel. 0113-561957
E-mail: marjansen@zeelandnet.nl
Wedstrijdsecretaris-senioren Wedstrijdsecretaris-jeugd
Pascal Baijens
Tel. 06-51877728
E-mail:pascal.baijens@hotmail.com
Thomas van Heese
Tel. 06-55171719
E-mail: tommeh84@live.nl

Overige contact/functionarissen gegevens kunt u vinden op onze contact-pagina en via de links op de linkerzijde van deze pagina.

VV Arendskerke is in het bezit van een veld met verlichting, een trainingsveld, drie kleedlokalen, een eigen clubgebouw en een jeugdhome. Klik hier voor een routebeschrijving.

Het tenue van 's-Heer Arendskerke is bestaat uit een blauw/wit gestreept shirt, blauwe broek en blauwe kousen met een wit boord.
Bijzondere gebeurtenissen

Van de bestuurstafel
WWW ARENDSKERKE.NL
Tips, op- of aanmerkingen kunt u kwijt in het Gastenboek. Met behulp van jullie kunnen we deze site nog verder perfectioneren.


Aantal leden

VV Arendskerke is een gezonde vereniging waarbij het ledenaantal de afgelopen jaren vrij constant blijft. Arendskerke trekt ook veel leden aan uit 's-Heer Hendrikskinderen, Goes en Kloetinge.


laatste peildatum: september 2016

Lid worden...??

Vul het inschrijfformulier in en lever het in bij het secretariaat

Klik hier voor het downloaden van het inschrijfformulier.

Contributie seizoen 2017/2018

 
Heel jaar
Half jaar
Senioren:
€ 134,00
€ 67,00
Geb.datum 1-1-1999 t/m 31-12-2000
€ 97,00
€ 48,50
Geb.datum 1-1-2001 t/m 31-12-2002
€ 86,00
€ 43,00
Geb.datum 1-1-2003 t/m 31-12-2004
€ 80,00
€ 40,00
Geb. datum na: 1-1-2005
€ 65,00
€ 32,50
Niet spelend lid:
€ 29,00

Vanaf het 3e spelende lid uit één gezin, wordt voor het 3e en volgende lid 50% van de verschuldigde contributie in rekening gebracht. Betaling van de contributie is alleen mogelijk via automatische incasso.

Informatie nieuw SEPA-systeem
In heel Europa betaalt u vanaf 1 februari 2014 op dezelfde manier zodat er één grote betaalmarkt ontstaat. Dit om het betalingsverkeer in Europa gemakkelijker te maken. Daarom gaat Nederland, net als alle andere Europese landen, over op IBAN. IBAN is onderdeel van Single Euro Payments Area (SEPA). Dit heeft o.a. ook gevolgen voor de manier van incasseren. Wij zijn vanaf heden dan ook op die nieuwe manier van incasseren overgegaan.

Voor onze leden veranderd er eigenlijk weinig. Echter zijn wij wel verplicht hier onze leden over te informeren. Dit willen wij dus dan ook bij deze doen. Bij elke incasso zult u in de omschrijving op uw giro-of bankafschrift twee nummers tegenkomen:
  1. ons zogenaamde incassant ID nummer, dit is NL54ZZZ220202940000
  2. uw eigen unieke machtigingskenmerk voor VVA. Onder dit nummer is uw machtiging in onze administratie vastgelegd. Dit kenmerk begint altijd met BBHV96K gevolgd door zeven cijfers. Bij de eerst incasso rond 15 januari a.s. zult u dit kenmerk voor het eerst kunnen zien. Het unieke kenmerk zal dus bij elke volgende incasso gelijk zijn.
Verdere informatie inzake het nieuwe incassosysteem kunt u vinden op http://www.overopiban.nl/.

De automatische incasso van de contributie zal gedurende het seizoen altijd plaatsvinden omstreeks 15 juli en 15 januari.


's-Heer arendskerke

Provincie: Zeeland
Opheffing: 1970 Borsele, Goes
Toevoegingen: 1857 's Heer Hendriks Kinderen (1853 Wiskerke)
Opgericht: 31 juli 1817

De eerste vermeldingen van nederzettingen en nog bestaande dorpen dateren uit de tiende eeuw. Van 's Heer Arendskerke stamt de eerste optekening uit 1275. Heer Arend, naar wie het dorp waarschijnlijk genoemd is, was een telg uit het voorname geslacht Van Schenge. Dit had het recht van aanwas van al het land tussen Walcheren en Zuid-Beveland en speelde een belangrijke rol in de westwaartse bedijkingen van Zuid-Beveland.

"In goud 3 palen van azuur en een hartschild van zilver, beladen met een adelaar van sabel."

Oorsprong/verklaring:
In de brief van de aanvraag van het wapen van 29 april 1815 werd als achtergrond alleen de Cronijk van Zeeland gegeven, de bijgevoegde tekening is als zodanig overgenomen.

De oorsprong van het wapen is niet bekend. Geen van de eigenaren van de heerlijkheid voerde een dergelijk wapen. Het hartschild zou een sprekend element kunnen zijn, maar waar de palen vandaan komen is niet bekend.

Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel, Smallegange, 1693; Informatie gemeente Borsele.

Geschiedenis
's-Heer Arendskerke werd ook wel; 's Heer-Arendskerke, Aernoutskerke, Ser Arnoudskerke of Sraskerke genoemd. Zoals vele dorpsnamen eindigen op kerke is waarschijnlijk ook hier het woord kerke verbonden met de persoonsnaam van de stichter, een voorname telg uit het geslacht Van Schenge.

De Heren Van Schenge bouwden op een plaats net ten zuiden van het dorp een kasteel dat later verviel en waarvan de stenen werden gebruikt als dijkversteviging. Deze Heren hadden het recht van aanwas van al het land tussen Beveland en Walcheren en speelden dus een belangrijke rol bij de westwaartse bedijkingen.

De eerste vermelding was in 1275 als dochterparochie van het nabijgelegen en oudere Wissekerke. Op haar beurt was 's Heer Arendskerke (kerk gewijd aan St. Pieter) weer de moederkerk van Baarsdorp.

Het was in de vorige eeuwen nog een belangrijk dorp. In 1872 werd Station 's-Heer Arendskerke geopend. Dit werd in 1946 gesloten. Anno 2005 is het dorp met ruim 1300 inwoners in vergelijking met vele andere nog maar bescheiden in omvang en voor een flink deel van haar voorzieningen (onder andere winkels, onderwijs en theater) afhankelijk van onder andere Goes en het nabijgelegen Heinkenszand.

Overheid
Nadat de Quarlespolder vanaf 1949 was ingepolderd kreeg de gemeente 's-Heer Arendskerke in 1954 oostelijke delen van de gemeenten Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland toegewezen, zodat de polder in één gemeente zou komen te liggen. Ook de Sloedam lag vanaf dat moment volledig in de Zuid-Bevelandse gemeente. In 1966 moest de gemeente de schorren van het Zuid-Sloe, die inmiddels waren opgespoten met zand, afgeven aan de nieuwgevormde gemeente Vlissingen. Het ging deelmaken van het industriegebied Vlissingen-Oost, waarin onder andere een fosfor- en een aluminiumfabriek zijn gevestigd.

Tot 1970 was 's-Heer Arendskerke een zelfstandige gemeente; daarna is het deel dat ten noorden van de A58 lag gevoegd bij de gemeente Goes. In dat deel lagen de dorpen 's-Heer Arendskerke (inclusief het gehucht Eindewege), 's-Heer Hendrikskinderen en een stukje van Lewedorp. Het zuidelijk deel van de gemeente, met daarin Nieuwdorp en het grootste deel van Lewedorp werden opgenomen in de nieuwe gemeente Borsele.

Dorpstype
's-Heer Arendskerke is een combinatie van een kerkringdorp en een voorstraatdorp.

Bezienswaardigheden
Een hooggelegen kerk met ring en voorstraat, fraaie boerderijen, de "Grote Dijk", met welen en grenslinden. Deze dijk vormt de grens tussen oudland (de grote polder "De Breede Watering" en de kleine nieuwlandpolders. Ook kunt u hier de speelboerderij 't Klok'uus vinden.


(*) lidmaatschap kan per maand opgezegd worden

Laatste nieuws
Wedstrijdverslagen
Agenda

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie