| | | |  
Jeugdbestuur

Bijzondere gebeurtenissen

Van de bestuurstafelWWW ARENDSKERKE.NL
Voorzitter VACANT  
Jeugdsecretaris Thomas van Hese  
Jeugdwedstrijdsecretaris Thomas van Hese tommeh84@live.nl
Leden Frank Goedegebure
William Tolhoek
Janita Mol
VACANT
 

Jeugdcoördinator Kees van Sabben  

Uit de Score - januari 2013

Jeugdbestuur teert op superplan van 15 jaar oud!

Een gesprek met de Jeugdvoorzitter is een genoegen. André Tange is een gemakkelijke prater. Hij benadrukt echter dat het artikel deze keer niet over hem moet gaan, maar over het bestuur in het algemeen en de visie, die ze probeert uit te dragen.
Om aan te geven hoe belangrijk hij zichzelf vindt, geeft hij aan niet eens te weten hoe lang hij al jeugdvoorzitter is. Hij denkt zelf een jaar of vijf. Hij zit al langer in het bestuur, maar werd destijds gevraagd de ‘voorzittershamer’ ter hand te nemen.

“Wat er veranderd is in de tijd dat ik voorzitter ben, is niet heel erg veel maar wel heeft ieder bestuurslid een of meerdere vaste taken,” zegt André. Hij roemt de inzet van de andere bestuursleden: jeugdsecretaris, Mathilda Hansen, jeugdwedstrijdsecretaris, Rinus Nagelkerke en de leden, Rianne Rooze, Frank Goedegebure, Frits Bolle, Jan Geene en William Tolhoek. Voor de rest kabbelt het binnen het jeugdbestuur op routine rustig voort. Het is een stabiele situatie, waarin VVA verkeert.

Het lukt ook iedere keer weer om voldoende vrijwilligers te krijgen. Ouders steken graag een handje uit en dat is ook heel belangrijk voor de club, vindt André. Wel wil niet iedereen meer een specifieke taak als vrijwilliger, maar hand- en spandiensten leveren wanneer het hen uitkomt. Ook dit is erg belangrijk en komt de club ten goede.
Wat betreft het voetbal, is er 15 jaar geleden een jeugdplan geschreven. “Wat destijds is vastgelegd, is nog steeds actueel,” aldus André. “Wat wij ontzettend belangrijk vinden binnen onze vereniging, is plezier beleven aan voetbal. Iedereen mag meedoen en iedereen hoort erbij!”

Omdat het plezier voorop staat, wordt er pas zo laat mogelijk geselecteerd, in tegenstelling tot grotere verenigingen, waar de selectie al begint vanaf de F-pupillen. “Binnen een kleine vereniging als de onze is het belangrijk dat iedereen aan boord blijft. We kunnen iedereen gebruiken.”

Naast het voetballen worden er ook tal van andere activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Van Sinterklaas tot een jaarlijks terugkerend uitje naar een thuiswedstrijd van Feyenoord Rotterdam. En iedere keer is de animo enorm. Ook dat is positief voor het gezicht van de club.

André benadrukt ook nog eens het opvoedkundig belang van de vereniging. De jeugdtrainers worden hier ook bewust van gemaakt. Iedereen hoort erbij betekent dus dat we pestgedrag niet accepteren en hier ook tegen op zullen treden. Respect voor elkaar is erg belangrijk. Dit geldt zowel voor de spelers als ook voor trainers, leiders en ouders. Wat André persoonlijk belangrijk vindt, is het respect voor de tegenstander. Als jeugdtrainer stimuleert hij zijn elftal om de tegenstander na afloop van een wedstrijd de hand te schudden, ongeacht ze gewonnen of verloren hebben. Dit heeft ook een uitstraling naar andere verenigingen.

Vragend naar dromen en ambities spreekt André de hoop uit het ooit nog eens mee te mogen maken dat er een ononderbroken serie jeugdelftallen bestaat, vanaf de mini’s tot en met de A-elftallen. De huidige stand van zaken is dat er gaten vallen in deze serie. Het komt maar al te vaak voor dat jeugd vanuit de B-junioren doorstroomt naar de senioren. De oorzaak is dat de jeugd het dorp verlaat om elders te gaan studeren of om andere redenen geen tijd of zin meer heeft te investeren in het voetballen. Wat overblijft zijn een handvol jongens, waarmee geen elftal gevormd kan worden. Hoewel doorstroming naar de senioren niet voor iedereen op die leeftijd een ideale oplossing is, wil VVA voorkomen dat deze spelers voor een andere vereniging zullen kiezen.

Daarom bestaat er sinds kort een vorm van samenwerking met SV Heinkenszand. Deze samenwerking bestaat hieruit dat spelers onderling ‘gestald’ kunnen worden. Op dit moment maakt SV Heinkenszand gebruik van de diensten van drie A-junioren van VV Arendskerke. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten. De drie A-junioren krijgen bij SV Heinkenszand de gelegenheid hun kunsten te vertonen tegen leeftijdgenoten. Wanneer ze de leeftijd ervoor hebben, kan VVA ze inzetten in één van hun senioren elftallen. Deze samenwerking kan uiteraard ook andersom ingezet worden.
Verder hoopt hij dat er zoveel mogelijk jeugdleden door stromen naar de senioren en daarna hier nog lang in mogen voetballen.
We hopen met André dat zijn droom ooit nog eens werkelijkheid mag worden.

Startpagina
Naar boven
Vorige
Volgende Mail de redactie